Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği, MSGSÜ Sosyoloji Bölümü yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlerinin içinde yer aldığı bir grup tarafından 14 Aralık 2010’da kuruldu. BEKS’in amacı kolektif bellek, geçmişin anlamlandırılması, kültürel üretim alanları, kültürlerarası etkileşim, etnilerarası ilişkiler, diaspora, toplumsal hareketler, alt kültürler, gençlik sosyolojisi konularında disiplinlerarası bilimsel bir yaklaşımla sosyolojik araştırmalar yaparak tartışma ortamları oluşturmak, kuram ve yöntemler geliştirmektir. BEKS’in bellek alanındaki çalışmalarının temel amacı, şimdiye kadar resmi tarih yazımında dışarıda bırakılan, toplumsal olarak dezavantajlı gruplara mensup olanların kişisel tanıklıklarına başvurarak temel hak ihlallerini verilerle ortaya koymak ve bu yolla geçmişle hesaplaşma ve geçmişin işlenmesi süreçlerine katkı sunmaktır. Bu bağlamda gerçek bir toplumsal hesaplaşmanın/yüzleşmenin nasıl, hangi biçimlerde ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğini sorgulamak da BEKS’in kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. Araştırma kapsamında çıkan ürünlerin toplumun çeşitli kesimleriyle paylaşılması ve gerek akademik alanda gerekse sivil toplumun diğer tartışma platformlarında tartışılır hale gelmesi ve böylelikle kamuoyunun duyarlılaştırılması da önemli hedeflerinizden biridir. Son ve sürmekte olan olan araştırmamız dördüncü kuşak Ermeni gençliğinin soykırım belleği üzerinedir.
 

 
The Association for the Study of Sociology of Memory and Culture is a non-profit foundation which was established by a group of academics, master and PHD students from Mimar Sinan University of Fine Arts, Sociology Department. The aim of the association is to perform studies on the memory of different social groups and trauma cases in recent Turkish history, which are mainly excluded from academic discussions, and to share the results with the public and NGOs. Until today, we had worked on different subjects, from memory of military coup of 12th September and OHAL (special State of Emergency regime in Turkey during 90’s), to the memory of the assassination of Hrant Dink. Beside these researches, we’ve supported various events on the normalization process of Turkey and Armenia, and art projects about the Armenian heritage in Anatolia. Our last and ongoing research is about the memories of 4th generation Armenian youth in Armenia, Turkey and Diaspora. Using the valuable data we obtain, we are aiming to discover ways for a possible reconciliation between Armanian people and Turks.