5-7 Eylül 2013 7. Kültür Araştırmaları Derneği sempozyumu “Bellek ve Kültür” kapsamında Tarihsel Olay ve Kolektif Bellek / Historical Events and Collective Memory oturumu

  • 1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekânları Derya Fırat (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
  • Türkiye’de 78 Kuşağı ve “Kuşak Bellek” Kavramı Tuba Emiroğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
  • Bellek Çalışmalarında Görsel Materyal Kullanımı: Nesnelliğe karşı Öznelerarasılık Hande Topaloğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
  • Sürgünlük, Belleğin Toplumsal Çerçeveleri ve Yeni Aidiyetsizlik: İsviçre’deki Genç Kürt Mülteciler Yudum Şit (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
  • Bellek Talepleri ve Geçmişle Yüzleşme Bağlamında Hakikat Rejiminin Yeniden Kuruluşu: Türkiye Örneği Öndercan Muti (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
  • Toplumsal Bellekte Değişen Askerlik İmgeleri Bekir Düzcan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
  • “Ehemiyetli Olay”, Gidenler ve Kalanlar Üzerine Bir Kolektif Bellek Çalışması Betül Tansel (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Program için tıklayınız.