9 Nisan 2011 ‘Darbe Belleğinin İzinde: 12 Eylül ile Yüzleşme’ Sunum ve Tartışma / Tütün Deposu

Bu başlık altında Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği olarak sürdürmekte olduğumuz ‘Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül’ isimli araştırmamızı paylaşmak istiyoruz. Söz konusu araştırma 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden geçen 30 yılın ardından geçmişle hesaplaşma ve geçmişin işlenmesi sürecine katkı sunmayı hedefleyen sosyolojik bir çalışmadır. 12 Eylül 1980 darbesinin, öncesi ve sonrasıyla, gerek Türkiye’nin ortak toplumsal belleğindeki yerini, gerekse farklı kolektif bellek grupları için farklı anlamlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmamız, şimdiye kadar hem tarih yazımında hem de toplumsal süreçlerde dışarıda bırakılan kişisel tanıklıklara başvurarak tüm toplumu kesen bu travmatik tarihsel olayın ardından hakiki bir toplumsal hesaplaşmanın nasıl, hangi biçimlerde ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğini sorgulamaktadır.