Araştırma Ekibimiz / Research Team

Derya FIRAT, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 1998-1999’da Université de Paris IX Dauphine’nde, Siyaset Bilimi Master’ını ve 1999’da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)-Paris’de Sosyoloji Master’ını tamamladı. 2005 yılında EHESS’de, Sosyoloji alanında doktora tezini savundu. Kolektif bellek, kültürel üretim alanları, gençlik sosyoloji, göç sosyolojisi, tarihsel olay ve kuşak ilişkisi, yaşam stilleri konularında çalışan  Derya Fırat, 2006’dan beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği’nin (BEKS) ve MSGSÜ Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurucularındandır. Şu ana kadar yönettiği saha çalışmaları arasında, “Fransa’da Türkiyeli Göçmenler”, “Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri” ve “Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül” bulunmaktadır. Ayrıca Barış Şannan ile birlikte Hrant Dink Vakfı bünyesindeki Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi başlıklı çalışmada Ermenilere yönelik nefret söylemi üzerine bir rapor hazırlamıştır.

Yayınları için tıklayınız.

Derya FIRAT, is graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Sociology in 1995. She completed her MA in Political Sciences in Université de Paris IX Dauphine in 1999 and also in Sociology in Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales (EHESS) on the same year. She has completed her PhD in EHESS in 2005. Since 2006, she is professor in Mimar Sinan Fine Arts University and also one of the founders of the Association for the Study of Sociology of Memory and Culture (BEKS). Her research areas include collective memory, cultural production areas, sociology of youth, sociology of migration, relation between historical event and generation, and lifestyles. She has directed the field studies entitled “Turkish Immigrants in France”, “Middle Class Backgrounded Youth of Big-city Areas and Their New Life Style”, and “A Study of Collective Memory: September 12”. Furthermore, along with Barış Şannan, she has prepared a report on the hate speech towards Armenians as a part of the Hrant Dink Foundation project of Hate Speech in Media.


Barış ŞANNAN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Bloomberg BusinessWeek dergisinde haberci ve editör olarak çalıştı. Halen Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği’nde (BEKS) araştırmacı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Araştırma alanları Türkiye Kürdistanı’nda bellek; Ermeni Soykırımı (Hrant Dink vakfı için son olarak Ermenilere dönük nefret söylemi üzerine bir raporu kaleme alanlar arasındadır); Türkiye’de orta sınıflar (halihazırda orta sınıfların hayat tarzı üzerine bir araştırma sürdürmektedir). Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktorasuna devam ediyor. Evli ve bir çocuk babası.

Barış ŞANNAN was graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Sociology. He worked as a journalist at Bloomberg BusinessWeek Turkey and is currently researcher at BEKS (Association for the Study and Memory of Culture). His research areas are recent Kurdish memory in connection with conflicts in the southeast of Turkey; Armenian Genocide (he co-authered a report on hate speech againt Armenians in Turkey for Hrant Dink Foundation); middle-classes in Turkey (currently conducting a research on the middle classes’ life styles for Tubitak (Scientific and Technological Research Council of Turkey). He countinues his PhD studies at Mimar Sinan University. He is married with one child.


Öndercan MUTİ, 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden ‘Aristoteles’in Doğa Felsefesinde Devinim ve Devinmeyen Devindirici’ başlıklı tezle mezun oldu. 2012 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Anabilim Dalı’nda ‘Sosyal-İktisadi Uzayın Estetik Deneyimi: Georg Simmel’in Kuramında Mübadele ve Değer’ tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Doktora eğitimine aynı bölümde devam etmektedir. 2010 yılında kurulan BEKS (Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği)’in kurucularındandır.

Yayınları için tıklayınız.

Öndercan MUTİ is a PhD student at Mimar Sinan University Sociology Department. He holds a bachelor degree from in Philosophy (Yeditepe University). During his master’s studies at Mimar Sinan University Sociology Department, he participated in several research projects with BEKS, including a research on the collective memory of the last military coup in Turkey with the title of ‘September 12th, Never Again’. Recently, he published a paper on the effect of the murder of Hrant Dink on political engagement of young Armenian generation in Turkey. At the moment, he is conducting a lifestyle research on the middle classes in Turkey, with a research group at BEKS.


Öykü GÜRPINAR, Lisans derecesini İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini de MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nden aldı. “Türkiye’de Ermeni Olmak: Son Yüzyılda Papazyan Ailesi Üzerine Bir Mikrotarih Çalışması” başlıklı tez çalışması çerçevesinde Türkiye’de Ermeni olma deneyimini araştırdı. MSGSÜ BAP birimince desteklenen ve Doç. Dr. Şükrü Aslan ile Doç. Dr. Sibel Yardımcı yürütücülüğündeki “Türkiye’nin Etnik Coğrafyası” başlıklı projede araştırmacı olarak görev yaptı. “Anadolu’nun Yitirilen Belleği: 1915’den Günümüze Erzincan’ın “Pokr Armıdan” Köyü Üzerine Bir Monografi Çalışması” projesiyle Hrant Dink Vakfı Tarih ve Teşvik Fonu’na layık görüldü. Halen MSGSÜ Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisidir.

Yayınları için tıklayınız.

Öykü GÜRPINAR is graduated from Istanbul Technical University Department of Urban Planning and completed her MA in Mimar Sinan University Department of Sociology. Within the framework of her thesis, which focused on the experiences of an Armenian family from 1915 to present, she studied the experience of being an Armenian in Turkey. Besides, she worked as a project assistant for the scientific research project “Ethnic Geography of Turkey” conducted by Assoc. Prof. Şükrü Aslan and Assoc. Prof. Sibel Yardımcı. She also put on a research entitled “The Lost Memory of Anatolia: A Monographic Study on Erzincan’s Pokr Armıdan (Küçük Armutlu) Village from 1915 to Present” funded by the Hrant Dink Foundation the History and Memory Research Fund. Started her PhD in MSGSU Department of Sociology, she continues her studies on the representations of the Armenian Genocide in literature, cinema, and contemporary art.


Fatma ÖZKAYA, Lisans derecesini Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden aldı. Kendi alan çalışmaları çerçevesinde Ermenistanla ilgili çalışmaya başlayan Fatma, çeşitli STK’lardaki gönüllülük faaliyetleriyle de ‘insan hakları’, ‘demokrasi’, ‘özgürlük’ gibi konularda, kendi içinde farklı anlayışlar ve sıçramalar gerçekleştirdi. Mezuniyet sonrası Avrupa Gönüllü Hizmeti Programıyla, dört ay Ermenistan’da bulunduktan sonra, Türkiye’ye dönüp, burada çeşitli işlerde çalışan Fatma, eğitimini halen MSGSÜ Sosyoloji bölümünde yüksek lisans öğrencisi olarak sürdürmektedir.

Fatma ÖZKAYA has completed her university education in Konya, where she studied International Relations at Selçuk University. While she was still a university student, she became members to different NGOs such as Global Politikalar Derneği and Community Volunteers Foundation. After  graduation, she spent four months in Yerevan participating in a EVS project. She is currrently doing her MA at Mimar Sinan University, Department of Sociology. Her thesis is about the 4th generation of Armenian youth and will have completed it in September, 2015.


Tuba Emiroğlu 2007 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Mezun Oldu. 2012 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Anabilim Dalı’nı “İstanbul’da Yeni Toplumsal Hareketler Alanı ve Militan Güzergahları” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Doktora eğitimine aynı bölümde devam etmektedir. 2010 yılında kurulan BEKS (Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği)’in kurucularındandır. BEKS yanı sıra farklı sivil toplum örgütü ve projede yer alan Emiroğlu’nun siyasal kültür ve siyasal tarih, toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet, bellek sosyolojisi, sözlü tarih, gençlik sosyolojisi, belgesel sinema ve görsel sosyoloji kültürel çalışmalar alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Yayınları için tıklayınız.

Tuba Emiroğlu is a PhD student at Mimar Sinan University Sociology Department. She holds a MA Degree from same department and a bachelor degree from in Political Science and Public Management department at Ankara University Political Science Faculty. She is a Charter Member of BEKS and also she participated in several research projects with BEKS. She is also work with several NGOs and projets with the different field of studies such as political culture and history, oral history, social movements, gender, youth, memory and visual socioloies.