Hakikatle yüzleşmek: “Duble Hikaye” / Milliyet – 24 Şubat 2014

Sanatçı Gülçin Aksoy’un “Duble Hikaye” adlı sergisi 27 Şubat – 13 Nisan tarihleri arasında Depo’da görülebilecek

Depo, 90’lar kuşağından bir diğer kadın sanatçının, Gülçin Aksoy’un, geniş kapsamlı kişisel sergisini sunuyor.
27 Şubat – 13 Nisan tarihleri arasında görülebilecek sergide, Gülçin Aksoy, hem farklı mecra ve teknikteki bireysel üretiminde ve yer aldığı ya da işbirliği yaptığı kolektif oluşumlarda, hem de akademide sürdürdüğü eğitimciliğinde, gündelik ve kurumsal hayata sinmiş her tür iktidar mekanizmasını ve sıradanlaşmış ideolojik kurguyu görünür kılmayı amaçlayan bir dil bulmaya çalışıyor.
Depo’nun iki ayrı katına yayılan “Duble Hikâye”nin merkezinde, 1980 darbesinin sanatçının ailesinde yarattığı ağır sarsıntı ve doğup büyüdüğü Samsun’da darbe dönemi ve sonrasında yaşanan dönüşümler yer alıyor. Serginin bu merkezden büyüyen çerçevesi, ’80 sonrasında yükselerek devam eden kentleşme ve kentsel dönüşüm meselelerini, kişisel ve toplumsal boyutta hakikatle yüzleşememe sorununu içermeye başlıyor. Aksoy, süregelen üretiminden bu sergi için seçtiği video, fotoğraf, halı, resim ve yerleştirmelerinde darbe rejimini, ulus devlet sembollerini ve kurumsal hiyerarşileri, hayatının farklı dönemlerinde bütün bunlarla kurduğu ilişkiler ve deneyimleri üzerinden sorguluyor.
Sanatçının tasarladığı ve elle ürettiği “Duble Hikâye” kitabı, Birtakımşeyler Stüdyosu’nda ipek baskı (serigrafi) yöntemiyle 100 adet çoğaltıldı.
Depo’daki sergiye söyleşi ve yazıların yer aldığı bir yayın eşlik ediyor. Yayında, Ahu Antmen’in ve BEKS’ten (Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği) Derya Fırat ve Öndercan Muti’nin yazıları, Serra Özhan-Yüksel’in Gülçin Aksoy’la “Duble Hikâye”nin hikâyesi üzerine yaptığı söyleşi ve Aksoy’un Samsun 78’liler Vakfı üyelerinden Suat Baysal’la söyleşisi bulunuyor.
7 Mart Cuma günü saat 19:00’da sanatçı Gökçe Erhan ve Gülçin Aksoy’un hazırladığı, kanuni Utku Yiğit ve erkekler korosunun eşlik ettiği sergi içeriğiyle bağlantılı “Beraber ve Solo Şarkılar” performansı da izlenebilir.
Yazının orijinaline erişmek için tıklayınız.