Derya Fırat

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

FIRAT DERYA (2014).  Le coup d’État de 1980 et les différents lieux de mémoire des luttes en Turquie.   Penser L’émancipation : Théories, pratiques et conflits autour de l’émancipation humaine, IIe colloque international (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1198193)

FIRAT DERYA (2014).  La rue et mémoire collective.  La politique dans la rue. L’action collective dans l’espace public, Colloque international (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1198173)

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Duygu Güner (2011).  Les lieux de Mémoire de Coup d’Etat 1980. Séminaires de Mémoires et mobilités urbaines, Institue Français d’Etudes Anatoliennes (Davetli konuşmacı) (Kontrol No: 1198381)

Derya Fırat, İlknur Kurşunlugil, Amira Akbıyıkoğlu (2009).   “19 January”: The day of the Assassination of Hrant Dink as a lieu de mémoire in different collective memories in Turkey. Bahçeşehir University International Conference : “Facing the Past, Facing the Future: History, Memory, Literature (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1198437)

FIRAT DERYA  Les trois a?ges de l’immigration de Turquie en France.  Actualité de la pensée d’Abdelmalek Sayad: actes du colloque international, 15 et 16 juin 2006 – Paris (Tam metin bildiri) (Kontrol No: 1198890)

Derya Fırat, Öndercan Muti, Hande Topaloğlu (2011).  Middle Class Youth Of Big-City Areas In Turkey And Alternative Life Styles.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 612-613. (Özet bildiri) (Kontrol No: 1197950)

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Tuba Emiroğlu (2011).  Visual Sociological Methods in Memory Studies: Inter-subjectivity Versus Objectivity.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 465-466. (Özet bildiri) (Kontrol No: 1197872)

Derya Fırat, Öndercan Muti, Tuba Emiroğlu (2011).  “The Field of New social Movements” and “The New Activist Habitus” in Turkey.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 531-531. (Özet bildiri) (Kontrol No: 1197901)

FIRAT DERYA (2008).   L’assassinat de Hrant Dink et les mémoires collectives en Turquie. XVIIIème Congrès de l’AISLF : Association Internationale des Sociologues de Langue Française “ÊTRE EN SOCIÉTÉ. Le lien social à l’épreuve des cultures (Özet bildiri) (Kontrol No: 1198510)

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Tuba Emiroğlu (2011).  Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri- Sahada ilk adımlar.  Galatasaray Üniversitesi, 1. Gençlik Günleri (Davetli konuşmacı) (Kontrol No: 1198349)

FIRAT DERYA (2004).  Les jeunes issus de l’immigration de la Turquie en France.  PREMIER CONGRES DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE Dynamiques de transformation de la société française contemporaine (Özet bildiri) (Kontrol No: 1230259)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Bölüm adı:(Sunuş: Bellek, Uzam ve Mücadele) (2014)., FIRAT DERYA,  Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 406, ISBN:978-605-4878-10-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1185227)

Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Bölüm adı:(“Gezi Kuşağı” mı Dediniz? Tarihsel Olay ve Toplumsal  Kuşaklar) (2014)., Derya Fırat, Tuba Emiroğlu,  Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 406, ISBN: 97860548781109, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1185409)

Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Bölüm adı:(1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekanları ) (2014)., Derya Fırat, Öndercan Muti,  Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 406, ISBN:978-605-4878-10-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1185315)

Gençlik Halleri: 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak, Bölüm adı:(Bit(iril)meyen Gençlik) (2013)., FIRAT DERYA,  Efil Yayınevi, Editör:Demet Lüküslü, Hakan Yücel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 316, ISBN:978-604-4579-47-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1187525)

İstanbul’da Rock Hayatı: Sosyolojik Bir Bakış, Bölüm adı:(Rock Müzik Dergileri) (1995)., FIRAT DERYA,  Bağlam yayınları, Editör:Ali Akay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 211, ISBN:975-7696-77-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1198833)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Derya Fırat, Hande Topaloğlu (2012).  Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84).  Toplum ve Bilim (123), 76-92. (Kontrol No: 1187597)

FIRAT DERYA (2014).  Kapatılma Mekanlarına Bakmanın Kavramsal Araçları: “Total Kurum”, “Disipliner Kurum” ve “Kamp”.  Teorik Bakış(4), 12-25., Doi: 9772147664001 (Kontrol No: 1187449)

FIRAT DERYA (2003).   Göçmenler İle İlgili Fransiz Sosyolojik Düşüncesinin Çözümlenmesi: Fransa’daki Türkiye Kökenli Gençlerde Bütünleşmenin Bir Sonucu Olarak “Ötekileşmiş” Kültürel Kökenin Yeniden Keşfi.  Toplum Bilim (17), 73-83. (Kontrol No: 1198969)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

FIRAT DERYA (2013).  1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekânları.  Bellek ve Kültür” başlıklı VII. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, (Kontrol No: 1198138)

Derya Fırat, Hande Topaloğlu (2012).  Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84).   III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, (Kontrol No: 1198655)

Derya Fırat, Tuba Emiroğlu (2014).  Gezi Kuşağı mı? Dediniz.  Gezi Parkı Direnişi Sempozyumu: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına, (Kontrol No: 1198746)

FIRAT DERYA (2014).  Foucault ve Kapatılma Mekanları.  Foucault Kolokyum, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Kontrol No: 1198772)

Derya Fırat, Öndercan Muti (2011).  Darbenin Hafıza Mekanları.  Kolektif Belleğin İzinde : Sokak ve Toplumsal Hareketler Kolokyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Kontrol No: 1198307)

Raporlar:

Derya Fırat, Barış Şannan 2014. Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Ocak-Nisan 2014 Raporu. Hrant Dink Vakfı, nefretsoylemi.org