BEKS Yayınları / Publications of BEKS

Kitaplar / Books

Derya Fırat, 2014.  Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı. Dipnot Yayınları, Doi: 9786054878109

Raporlar / Reports

Derya Fırat, Barış Şannan 2014. Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Ocak-Nisan 2014 Raporu. Hrant Dink Vakfı, nefretsoylemi.org 

Makaleler / Articles

Öndercan Muti, 2015. “’Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar’: 19 Ocak kuşağı ve bellek talepleri’”. Toplum ve Bilim. 132: 150-161

Derya Fırat,  2014. “Bellek, Uzam, Mücadele“. Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat

Derya Fırat, Tuba Emiroğlu, 2014. ““Gezi Kuşağı” mı Dediniz? Tarihsel Olay ve Toplumsal  Kuşaklar”. Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat

Derya Fırat, Öndercan Muti, 2014. “1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekanları“. Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat

Hande Topaloğlu, Öndercan Muti, 2014.  “12 Eylül Hapishanelerinde Gündelik Hayat” (Daily Life in the Prisons of September 12th Military Coup Era). Teorik Bakış. 4: 67-83

Derya Fırat, 2013. “Bit(iril)meyen Gençlik”Gençlik Halleri: 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak. Efil Yayınevi, Editör: Demet Lüküslü, Hakan Yücel,  ISBN:978-604-4579-47-1

Derya Fırat, Hande Topaloğlu, 2012.  “Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84)“.  Toplum ve Bilim (123), 76-92

Konferans Bildirileri / Conferance Presentations

Derya Fırat, Tuba Emiroğlu, 2014.  “Gezi Kuşağı mı dediniz?“.  Gezi Parkı Direnişi Sempozyumu: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına

Derya Fırat, 2014.  “Le coup d’État de 1980 et les différents lieux de mémoire des luttes en Turquie“.   Penser L’émancipation : Théories, pratiques et conflits autour de l’émancipation humaine, IIe colloque internation

Derya Fırat, 2013. “1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekânları“.  Bellek ve Kültür: VII. Kültür Araştırmaları Sempozyumu

Derya Fırat, Hande Topaloğlu, 2012. “Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84)“.  III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu

Derya Fırat, Öndercan Muti, 2011.  “Darbenin Hafıza Mekanları”.  Kolektif Belleğin İzinde: Sokak ve Toplumsal Hareketler Kolokyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Duygu Güner, 2011.  “Les lieux de Mémoire de Coup d’Etat 1980“. Séminaires de Mémoires et mobilités urbaines, Institue Français d’Etudes Anatoliennes

Derya Fırat, Öndercan Muti, Hande Topaloğlu, 2011.  “Middle Class Youth Of Big-City Areas In Turkey And Alternative Life Styles“.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 612-613

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Tuba Emiroğlu, 2011.  “Visual Sociological Methods in Memory Studies: Inter-subjectivity Versus Objectivity“.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 465-466

Derya Fırat, Öndercan Muti, Tuba Emiroğlu, 2011.  ““The Field of New social Movements” and “The New Activist Habitus” in Turkey“.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 531-531

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Tuba Emiroğlu, 2011.  “Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri- Sahada ilk adımlar“. 1. Gençlik Günleri, Galatasaray Üniversitesi