Öndercan Muti

Yayınlar / Publications

2013. ‘Bir Sırma Kemerdir Suya Baksam… Tepenin Ardı ve Hakikat’ (The Other Side Of The Hill And The Truth) Yeni Film Cinema Journal. 29: 25-32.

2014. with Derya Fırat. ‘Darbenin Hafıza Mekanları’. (Spaces of Memory of the Coup) In. Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişi’ne Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı. (The Memory of the Street: Social Movements and and Urban Space from May 1st 1977 to Gezi Resistance) Derya Fırat (ed.) Dipnot. Ankara.

2014. with Hande Topaloğlu. ‘12 Eylül Hapishanelerinde Gündelik Hayat’ (Daily Life in the Prisons of September 12th Military Coup Era). Teorik Bakış. 4: 67-83

2014. with Derya Fırat. ‘Traces of Past’. On Personal Exhibition of Gülçin Aksoy ‘Duble Hikaye’ (Double Story). Depo Art Center. Istanbul

2015. ‘”Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar”: 19 Ocak kuşağı ve bellek talepleri’ (‘”Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar”: The Generation of 19th January and their Memory Demands). Toplum ve Bilim. 132: 150-161

2015. ‘“Boy boy fotoğraf çekip gidiyorsunuz, söylediklerimizden bir satır yazmıyorsunuz!” Kimlik ve Öz Tartışmalarına Bir Bakış (“Boy boy fotoğraf çekip gidiyorsunuz, söylediklerimizden bir satır yazmıyorsunuz!”: A Glance at the Discussions on Identity and Essence). GOR Dergi. 2

Çeviriler/ Translations

2014. Denis O’Hearn. ‘Hücre Tecridi ve Mahpus Direnişi’ (Cellular Isolation and Prison Resistance: Britain/Ireland, the United States, and Turkey) trans. Öndercan Muti. Teorik Bakış. 4: 85-106

2015. Jean Amry. Diyalektik Jargonu (Jargon der Dialektik). trans. Öndercan Muti. Duvar Dergisi. 20

Konferans Bildirileri / Conference Papers

2010. with Derya Fırat etc. ‘Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül’ (A study of Collective Memory: September 12th). Karaburun Science Congrees/ Izmir-Turkey

2010. ‘Ses ve Boşluk: Baskı Ortamında Daimon’ (Sound and Void: Daimon Under Suppression). Bilge Karasu’yu Okumak (Reading Bilge Karasu) at Mimar Sinan University / Istanbul-Turkey

2011. with Derya Fırat. ‘Darbenin Hafıza Mekanları’ (Spaces of Memory of the Coup). Kolektif Belleğin İzinde Sokak ve Toplumsal Hareketler (In trace of Collective Memory: Street and Social Movements) at Mimar Sinan University/ Istanbul-Turkey

2011. ‘Urban Middle-Class Youth from Big Cities in Turkey: The ‘New Bohemians’ and the ‘New Nihilists’. Second International Conference of Young Urban Researchers (European Sociological Association)/ Geneva-Switzerland

2013. ‘Bellek Talepleri ve Geçmişle Yüzleşme Bağlamında Hakikat Rejiminin Yeniden Kuruluşu: Türkiye Örneği’. (Demands of Memory and the Re-establishment of the Truth Regime in Context of Confrontation) Historical Events and Collective Memory Congress at Bilkent University/ Ankara-Istanbul

2014. ‘Gezi ve 19 Ocak Kuşağı’ (Gezi Parkı and the Generation of January 19th). Gezi Parkı Direnişi: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına (Gezi Parkı Resistance: From the Struggle for the Common Spaces to New Spaces of Struggle) at Mimar Sinan University/ Istanbul-Turkey