Tuba Emiroğlu

BİLDİRİLER VE SUNUMLAR

-16-18 Aralık 2014, Sosyoloji Öğrencisi Enes Dursun Anması

“Kollektif Belleğin İzinde: Teori, Methodoloji ve Sahaya Dair Notlar

-7 Kasım 2014, KİSS (Küresel İncelemeler ve Sınıfsal Stratejiler Araştırma Grubu), İstanbul

“2000’lerden Gezi Parkı Direnişine Türkiyede Politik Aktivizm”

-7-8 Mayıs 2014 MSGSÜ Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bellek Ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği, İstanbul

Gezi Parkı Direnişi: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına sempozyumu

“Gezi Kuşağı mı Dediiniz?”

– 5-7 Eylül 2013 Bilkent Üniversitesi ve Kültür Araştırmaları Derneği 7. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu

“Türkiye’de 78 Kuşağı ve Kuşak Bellek Kavramı”

-07-11 Eylül 2011 European Sociological Association (Avrupa Sosyoloji Derneği,  ESA) 10th Conference: Social Relation in Turbulent Times, Cenevre

“The Field Of New Social Movements  and  The New Activist Habitus In Turkey” ve “  Visual Sociological Methods in Memory Studies: İnter-subjectivity Versus Objectivity”  başlıklı bildiriler

-11-14 Kasım 2011 Second International Conference of Young Urban Researchers, Lizbon

“Urban Middle-Class Youth from Big Cities in Turkey: The New Bohemians  and the New Nihilists” başlıklı bildiri

-17 Haziran 2011, Londra Üniversitesi, Institute of Education: Rethinking Youth Cultures in the Age of Global Media Conference, Londra

Urban Middle‐Class Youth from Big Cities in Turkey: The New Bohemians  and the New Nihilists” başlıklı bildiri

-20 Mayıs 2011, MSGSÜ Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi: Kolektif Belleğin İzinde Sokak ve Toplumsal Hareketler Kolokyumu, İstanbul

“Türkiye’de Toplumsal Hareketler Alanının Kurulması” başlıklı bildiri

-16 Nisan 2011 Galatasaray Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Günleri, İstanbul

“Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri: Sahada İlk Adımlar” başlıklı bildiri

-2011 Ateşin Düştüğü Yer:  TİHV 20. Yıl sergisi, İstanbul

“12 Eylül’le hesaplaşmak/yüzleşmek” başlıklı sunum

-4-7 Eylül 2010, 5. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir

“Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül” başlıklı çalışma grubunun yürütülmesi ve çalışma raporunun sunumu

 

YAYINLAR

KİTAPLARDA;

-Gençlik Halleri: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Genç Olmak (Der: Doç. Dr. Demet Lüküslü-Doç Dr. Hakan Yücel) içinde “2000’li Yıllarda Yeni Aktivizm Biçimleri: Yeni Toplumsal Hareketlerde Gençlerin Siyasi Angajmanı” adlı makale

– Sokağın Belleği: Uzam, Bellek ve Toplumsal Hareketler (Der: Yrd. Doç. Dr. Derya Fırat)  içinde “Toplumsal Hareketleri Alan Olarak Düşünmek: İstanbul’da Yeni Toplumsal Hareketler Alanının Kurulması” adlı makale

Sokağın Belleği: Uzam, Bellek ve Toplumsal Hareketler (Der: Yrd. Doç. Dr. Derya Fırat)  içinde “Gezi Kuşağı mı Dediniz? Tarihsel Olay ve Toplumsal Kuşaklar” adlı makale (Derya Fırat ile birilikte)

 

DERGİLERDE;

-“ Peki Ya Şimdi? Özgecan’ın Ardından…”, Ayrıntı Dergi sayı:9, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

-Alevilik Dosyası Editörlüğü, Ayrıntı Dergi sayı:7, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

-“Makbul Vatandaş İnşasında Vites Büyütmek: Eğitimin Sünnileştirilmesi” (İlker Akçasoy ile Söyleşi), Ayrıntı Dergi sayı:7, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

– “Kobane’den Sivas’a Alevi Mitingine Dair Notlar” Ayrıntı Dergi sayı:7, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

-“12 Eylül Tanıklarının Geçmişle Hesaplaşma Talepleri”, Ayrıntı Dergi, sayı:3, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

-“Duvarlardan Parklara Gezi’nin Eylem Repertuarı”, Ayrıntı Dergi, sayı:1, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

-“Milliyetçi Rahimler”, Kaos GL dergi sayı:123

 


 

Articles and Presentations

 • 16-18 December 2014, Sociology Student Meeting in Memory of Enes Dursun

On the Trail of Collective Memory: Notes for Theory, Methodology and Field

 • 7 November 2014, KİSS (Cultural Analysis and Class Strategies Research Group), İstanbul

“From 2000’s to Gezi Park Resistance Politic Activism in Turkey”

 • 7-8 May, 2014 Resistance of Gezi Park: From Struggle of Common Field to New Struggle Field, Interdisciplinary Cultural Studies, Research and Practice Center and Association of Sociology of Memory and Culture Studies, İstanbul

“Are You Mean Generation of Gezi?”

 • 5-7 September, 2013 7th Culture Research Symposium, University of Bilkent and  Association for Culture Research

“Concept of Generation-Memory; Generation of 78 in Turkey”

 • 07-11 September 2011, European Sociological Association 10th Conference: Social Relation in Turbulent Times, Geneva

“The Field Of New Social Movements  and  The New Activist Habitus In Turkey” and “ Visual Sociological Methods in Memory Studies: İnter-subjectivity Versus Objectivity” 

 • 20 May 2011, Colloquium of “Street and Social Movement on the Trail of Collective Memory” organized by Mimar Sinan Fine Arts University – Interdisciplinary Cultural Studies, Research and Practice Center and Association of Sociology of Memory and Culture Studies, İstanbul

“Formed of Social Movements Field in Turkey”

 • 16 April 2011, “Youth Studies Days” in Galatasaray University, İstanbul

 “Urban Middle‐Class Youth from Big Cities in Turkey: The New Bohemians and the New Nihilists”

 • 2011, TİHV (Turkey Human Rights Foundation), Exhibition of 20th Anniversary, İstanbul

“Reckoning With September 12”

 • 4-7 September 2010, 5th Karaburun Science Congress, İzmir

Organising study group and presenting the report “A Collective Memory Study; The 12th of September”

 

Publications In Books

 • “New Activism Forms in 2000’s: Political Engagement of Youth in New Social Movements” in Youth Forms: To Be Young in 2000’s Turkey”, edited by Asst. Prof.Demet Lüküslü and Prof.Hakan Yücel (Efil Publishing House)
 • “Thinking Social Movements as a Space: Creating Space for New Social Movements in Istanbul” in Memory of the Street: Space, Memory and Social Movements edited by Asst. Prof. Derya Fırat (Dipnot Publishing House)
 • “Are You Mean Generation of Gezi? Historical Event And Social Generations” (with Asst. Prof. Derya Fırat) in Memory of the Street: Space, Memory and Social Movements edited by Asst. Prof. Derya Fırat (Dipnot Publishing House)

 

In Journals

 • Editor of Ayrıntı Dergi Alevilik issue, Ayrıntı Dergi vol: 7, Ayrıntı Publishing House, İstanbul.
 • “Justice Demands of the Witnesses of Coup D’etat 12 September 1980, Ayrıntı Dergi, vol:3, Ayrıntı Publishing House, Istanbul
 • “From Walls to Public Parks Action Repertoire Of Gezi Protests”, Ayrıntı Dergi, vol:1, Ayrıntı Publishing House, Istanbul
 • “Nationalist Uteruses”, Kaos GL Magazine vol: 123.