Araştırma Projeleri

2021 Tarih ve Hafıza Araştırmaları Teşvik Fonu sonuçları belli oldu

Cihan Erdal ve Öndercan Muti’nin yürüteceği "19 Ocak Kuşağı’nı Anlamak" başlıklı BEKS araştırma projesi...

100. Yılında Soykırımı Hatırlamak: Ermeni Gençlerin Post-Belleği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Türkiye, Ermenistan, Lübnan, Fransa)

Bu çalışmanın hedefi soykırım sonrası 4. kuşağı teşkil eden günümüz Ermeni gençlerinin, Felaket olayına dair inşa ettiği post-belleği araştırmak, Felaket’in yüzüncü yılında, gelecek kuşaklara aktarılacak olan belleğin bütün boyutlarıyla kavranmasına katkıda bulunmak ve böylelikle söz konusu gençlerin barışma siyasetinde oynadığı/oynayabileceği rolü tespit etmektir.

Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül

Başlama tarihi: Mart 2010 Bitiş tarihi: Haziran 2012 Destekleyenler: Global Dialogue, Modiva Filmcilik, Anadolu Kültür Her bireyin,...

Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri

Araştırmamız, öncelikle büyük kentlerde yaşayan orta sınıf kökenli eğitimli gençliğe has bu yeni yaşam biçiminin ortaya çıkmasında etkili olan eğitimin uzaması, evlilik yaşının ertelenmesi, çalışma yaşamına geçiş, ana-baba evinden ayrılma, askerlik gibi konular üzerine yoğunlaşacaktır.

İstisna Halinde İmkansız Yaşam: OHAL Uygulamasının Toplumsal Etkileri, Kollektif Bellekteki Yeri Ve Geçmişle Hesaplaşma

OHAL rejiminin yarattığı insan hakları ihlalleri ile yüzleşmek ve hesaplaşmak için BEKS tarafından Kasım 2011’de başlatılan araştırmamızın amacı geçmişle hesaplaşma ve geçmişin işlenmesi sürecine katkı sunmayı, gerçek bir toplumsal hesaplaşmanın nasıl, hangi biçimlerde ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğini sorgulamaktır.