Tuba Emiroğlu

BİLDİRİLER VE SUNUMLAR

-16-18 Aralık 2014, Sosyoloji Öğrencisi Enes Dursun Anması

“Kollektif Belleğin İzinde: Teori, Methodoloji ve Sahaya Dair Notlar

-7 Kasım 2014, KİSS (Küresel İncelemeler ve Sınıfsal Stratejiler Araştırma Grubu), İstanbul

“2000’lerden Gezi Parkı Direnişine Türkiyede Politik Aktivizm”

-7-8 Mayıs 2014 MSGSÜ Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bellek Ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği, İstanbul

Gezi Parkı Direnişi: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına sempozyumu

“Gezi Kuşağı mı Dediiniz?”

– 5-7 Eylül 2013 Bilkent Üniversitesi ve Kültür Araştırmaları Derneği 7. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu

“Türkiye’de 78 Kuşağı ve Kuşak Bellek Kavramı”

-07-11 Eylül 2011 European Sociological Association (Avrupa Sosyoloji Derneği,  ESA) 10th Conference: Social Relation in Turbulent Times, Cenevre

“The Field Of New Social Movements  and  The New Activist Habitus In Turkey” ve “  Visual Sociological Methods in Memory Studies: İnter-subjectivity Versus Objectivity”  başlıklı bildiriler

-11-14 Kasım 2011 Second International Conference of Young Urban Researchers, Lizbon

“Urban Middle-Class Youth from Big Cities in Turkey: The New Bohemians  and the New Nihilists” başlıklı bildiri

-17 Haziran 2011, Londra Üniversitesi, Institute of Education: Rethinking Youth Cultures in the Age of Global Media Conference, Londra

Urban Middle‐Class Youth from Big Cities in Turkey: The New Bohemians  and the New Nihilists” başlıklı bildiri

-20 Mayıs 2011, MSGSÜ Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi: Kolektif Belleğin İzinde Sokak ve Toplumsal Hareketler Kolokyumu, İstanbul

“Türkiye’de Toplumsal Hareketler Alanının Kurulması” başlıklı bildiri

-16 Nisan 2011 Galatasaray Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Günleri, İstanbul

“Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri: Sahada İlk Adımlar” başlıklı bildiri

-2011 Ateşin Düştüğü Yer:  TİHV 20. Yıl sergisi, İstanbul

“12 Eylül’le hesaplaşmak/yüzleşmek” başlıklı sunum

-4-7 Eylül 2010, 5. Karaburun Bilim Kongresi, İzmir

“Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül” başlıklı çalışma grubunun yürütülmesi ve çalışma raporunun sunumu

 

YAYINLAR

KİTAPLARDA;

-Gençlik Halleri: 2000’li Yıllarda Türkiye’de Genç Olmak (Der: Doç. Dr. Demet Lüküslü-Doç Dr. Hakan Yücel) içinde “2000’li Yıllarda Yeni Aktivizm Biçimleri: Yeni Toplumsal Hareketlerde Gençlerin Siyasi Angajmanı” adlı makale

– Sokağın Belleği: Uzam, Bellek ve Toplumsal Hareketler (Der: Yrd. Doç. Dr. Derya Fırat)  içinde “Toplumsal Hareketleri Alan Olarak Düşünmek: İstanbul’da Yeni Toplumsal Hareketler Alanının Kurulması” adlı makale

Sokağın Belleği: Uzam, Bellek ve Toplumsal Hareketler (Der: Yrd. Doç. Dr. Derya Fırat)  içinde “Gezi Kuşağı mı Dediniz? Tarihsel Olay ve Toplumsal Kuşaklar” adlı makale (Derya Fırat ile birilikte)

 

DERGİLERDE;

-“ Peki Ya Şimdi? Özgecan’ın Ardından…”, Ayrıntı Dergi sayı:9, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

-Alevilik Dosyası Editörlüğü, Ayrıntı Dergi sayı:7, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

-“Makbul Vatandaş İnşasında Vites Büyütmek: Eğitimin Sünnileştirilmesi” (İlker Akçasoy ile Söyleşi), Ayrıntı Dergi sayı:7, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

– “Kobane’den Sivas’a Alevi Mitingine Dair Notlar” Ayrıntı Dergi sayı:7, Ayrıntı yayınları, İstanbul.

-“12 Eylül Tanıklarının Geçmişle Hesaplaşma Talepleri”, Ayrıntı Dergi, sayı:3, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

-“Duvarlardan Parklara Gezi’nin Eylem Repertuarı”, Ayrıntı Dergi, sayı:1, Ayrıntı Yayınları, İstanbul

-“Milliyetçi Rahimler”, Kaos GL dergi sayı:123

 


 

Articles and Presentations

 • 16-18 December 2014, Sociology Student Meeting in Memory of Enes Dursun

On the Trail of Collective Memory: Notes for Theory, Methodology and Field

 • 7 November 2014, KİSS (Cultural Analysis and Class Strategies Research Group), İstanbul

“From 2000’s to Gezi Park Resistance Politic Activism in Turkey”

 • 7-8 May, 2014 Resistance of Gezi Park: From Struggle of Common Field to New Struggle Field, Interdisciplinary Cultural Studies, Research and Practice Center and Association of Sociology of Memory and Culture Studies, İstanbul

“Are You Mean Generation of Gezi?”

 • 5-7 September, 2013 7th Culture Research Symposium, University of Bilkent and  Association for Culture Research

“Concept of Generation-Memory; Generation of 78 in Turkey”

 • 07-11 September 2011, European Sociological Association 10th Conference: Social Relation in Turbulent Times, Geneva

“The Field Of New Social Movements  and  The New Activist Habitus In Turkey” and “ Visual Sociological Methods in Memory Studies: İnter-subjectivity Versus Objectivity” 

 • 20 May 2011, Colloquium of “Street and Social Movement on the Trail of Collective Memory” organized by Mimar Sinan Fine Arts University – Interdisciplinary Cultural Studies, Research and Practice Center and Association of Sociology of Memory and Culture Studies, İstanbul

“Formed of Social Movements Field in Turkey”

 • 16 April 2011, “Youth Studies Days” in Galatasaray University, İstanbul

 “Urban Middle‐Class Youth from Big Cities in Turkey: The New Bohemians and the New Nihilists”

 • 2011, TİHV (Turkey Human Rights Foundation), Exhibition of 20th Anniversary, İstanbul

“Reckoning With September 12”

 • 4-7 September 2010, 5th Karaburun Science Congress, İzmir

Organising study group and presenting the report “A Collective Memory Study; The 12th of September”

 

Publications In Books

 • “New Activism Forms in 2000’s: Political Engagement of Youth in New Social Movements” in Youth Forms: To Be Young in 2000’s Turkey”, edited by Asst. Prof.Demet Lüküslü and Prof.Hakan Yücel (Efil Publishing House)
 • “Thinking Social Movements as a Space: Creating Space for New Social Movements in Istanbul” in Memory of the Street: Space, Memory and Social Movements edited by Asst. Prof. Derya Fırat (Dipnot Publishing House)
 • “Are You Mean Generation of Gezi? Historical Event And Social Generations” (with Asst. Prof. Derya Fırat) in Memory of the Street: Space, Memory and Social Movements edited by Asst. Prof. Derya Fırat (Dipnot Publishing House)

 

In Journals

 • Editor of Ayrıntı Dergi Alevilik issue, Ayrıntı Dergi vol: 7, Ayrıntı Publishing House, İstanbul.
 • “Justice Demands of the Witnesses of Coup D’etat 12 September 1980, Ayrıntı Dergi, vol:3, Ayrıntı Publishing House, Istanbul
 • “From Walls to Public Parks Action Repertoire Of Gezi Protests”, Ayrıntı Dergi, vol:1, Ayrıntı Publishing House, Istanbul
 • “Nationalist Uteruses”, Kaos GL Magazine vol: 123.

 

Postmemory of the Armenian Genocide: A Comparative Study on the 4th Generation in Turkey, Armenia, and Diaspora

Start date: June 2015
End date: June 2017

It’s been hundred years since the Armenian Genocide. Today, the grandchildren of the victims are the 4th generation after the Genocide. The memory of this generation, constructed through the transmission from older generations, plays a key role in the process of confrontation with, and working through the past in Turkey. As a research group from Sociology Department at the Mimar Sinan University of Fine Arts (MSGSÜ), and Association for the Study of Sociology of Memory and Culture (BEKS), we have started a research on the memory of the Genocide among the Armenian young people in Turkey. In the second part of the research, we aim to perform interviews with young people in Yerevan and diaspora to compare the memories of the Genocide among all groups. The purpose of this research is to analyze the post-memory of the Genocide in its comprehensive sociological dimensions and to determine the possible effects of the 4th generation after the Genocide in the process of confrontation with, and working through the past in Turkey. To this end, 80 in-depth interviews will be conducted with young people between the ages of 18-35 in Turkey, Armenia, and diaspora.

Öykü Gürpınar

Kitaplar

Şükrü Aslan, Sibel Yardımcı, Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, 2015. Türkiye’nin Etnik Coğrafyası: 1927-1965 Ana Dil Haritaları, MSGSÜ Yayınları, İstanbul

 

Makaleler

Öykü Gürpınar, 2015. “Anadolu’nun Yitirilen Belleği: 1915’den Günümüze Erzincan’ın Pokr Armıdan (Küçük Armutlu) Köyü Üzerine Bir Monografi Çalışması”, Ermeni Soykırımı’nda Vicdan ve Sorumluluk: Kurtulanlara Dair Yeni Araştırmalar, Hrant Dink Vakfı Yayınları, 95-116

Öykü Gürpınar, Emre Can Dağlıoğlu, 2015. “Armıdan’ı Armutlu yapan en uzun yılın öyküsü“. Agos

 

Konferans Bildirileri

Öykü Gürpınar, 2015. “Anadolu’nun Yitirilen Belleği: 1915’den Günümüze Erzincan’ın Pokr Armıdan (Küçük Armutlu) Köyü Üzerine Bir Monografi Çalışması“. Konferans – Ermeni Soykırımı’nda Vicdan ve Sorumluluk

Öykü Gürpınar, 2014. “On the Trace of Neoliberal Governmentality: A Case Study on the Urban Transformation Projects in Istanbul“. Berlin and Istanbul Lecture Series

Derya Fırat

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

FIRAT DERYA (2014).  Le coup d’État de 1980 et les différents lieux de mémoire des luttes en Turquie.   Penser L’émancipation : Théories, pratiques et conflits autour de l’émancipation humaine, IIe colloque international (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1198193)

FIRAT DERYA (2014).  La rue et mémoire collective.  La politique dans la rue. L’action collective dans l’espace public, Colloque international (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1198173)

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Duygu Güner (2011).  Les lieux de Mémoire de Coup d’Etat 1980. Séminaires de Mémoires et mobilités urbaines, Institue Français d’Etudes Anatoliennes (Davetli konuşmacı) (Kontrol No: 1198381)

Derya Fırat, İlknur Kurşunlugil, Amira Akbıyıkoğlu (2009).   “19 January”: The day of the Assassination of Hrant Dink as a lieu de mémoire in different collective memories in Turkey. Bahçeşehir University International Conference : “Facing the Past, Facing the Future: History, Memory, Literature (Sözlü Bildiri) (Kontrol No: 1198437)

FIRAT DERYA  Les trois a?ges de l’immigration de Turquie en France.  Actualité de la pensée d’Abdelmalek Sayad: actes du colloque international, 15 et 16 juin 2006 – Paris (Tam metin bildiri) (Kontrol No: 1198890)

Derya Fırat, Öndercan Muti, Hande Topaloğlu (2011).  Middle Class Youth Of Big-City Areas In Turkey And Alternative Life Styles.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 612-613. (Özet bildiri) (Kontrol No: 1197950)

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Tuba Emiroğlu (2011).  Visual Sociological Methods in Memory Studies: Inter-subjectivity Versus Objectivity.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 465-466. (Özet bildiri) (Kontrol No: 1197872)

Derya Fırat, Öndercan Muti, Tuba Emiroğlu (2011).  “The Field of New social Movements” and “The New Activist Habitus” in Turkey.  10th Conference of the European Sociological Association (ESA) : Social Relation in Turbulent Times, 531-531. (Özet bildiri) (Kontrol No: 1197901)

FIRAT DERYA (2008).   L’assassinat de Hrant Dink et les mémoires collectives en Turquie. XVIIIème Congrès de l’AISLF : Association Internationale des Sociologues de Langue Française “ÊTRE EN SOCIÉTÉ. Le lien social à l’épreuve des cultures (Özet bildiri) (Kontrol No: 1198510)

Derya Fırat, Melike Işık Durmaz, Tuba Emiroğlu (2011).  Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri- Sahada ilk adımlar.  Galatasaray Üniversitesi, 1. Gençlik Günleri (Davetli konuşmacı) (Kontrol No: 1198349)

FIRAT DERYA (2004).  Les jeunes issus de l’immigration de la Turquie en France.  PREMIER CONGRES DE L’ASSOCIATION FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE Dynamiques de transformation de la société française contemporaine (Özet bildiri) (Kontrol No: 1230259)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Bölüm adı:(Sunuş: Bellek, Uzam ve Mücadele) (2014)., FIRAT DERYA,  Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 406, ISBN:978-605-4878-10-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1185227)

Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Bölüm adı:(“Gezi Kuşağı” mı Dediniz? Tarihsel Olay ve Toplumsal  Kuşaklar) (2014)., Derya Fırat, Tuba Emiroğlu,  Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 406, ISBN: 97860548781109, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1185409)

Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişine Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı, Bölüm adı:(1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekanları ) (2014)., Derya Fırat, Öndercan Muti,  Dipnot Yayınları, Editör:Derya Fırat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 406, ISBN:978-605-4878-10-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1185315)

Gençlik Halleri: 2000’li Yıllar Türkiye’sinde Genç Olmak, Bölüm adı:(Bit(iril)meyen Gençlik) (2013)., FIRAT DERYA,  Efil Yayınevi, Editör:Demet Lüküslü, Hakan Yücel, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 316, ISBN:978-604-4579-47-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1187525)

İstanbul’da Rock Hayatı: Sosyolojik Bir Bakış, Bölüm adı:(Rock Müzik Dergileri) (1995)., FIRAT DERYA,  Bağlam yayınları, Editör:Ali Akay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 211, ISBN:975-7696-77-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 1198833)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Derya Fırat, Hande Topaloğlu (2012).  Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84).  Toplum ve Bilim (123), 76-92. (Kontrol No: 1187597)

FIRAT DERYA (2014).  Kapatılma Mekanlarına Bakmanın Kavramsal Araçları: “Total Kurum”, “Disipliner Kurum” ve “Kamp”.  Teorik Bakış(4), 12-25., Doi: 9772147664001 (Kontrol No: 1187449)

FIRAT DERYA (2003).   Göçmenler İle İlgili Fransiz Sosyolojik Düşüncesinin Çözümlenmesi: Fransa’daki Türkiye Kökenli Gençlerde Bütünleşmenin Bir Sonucu Olarak “Ötekileşmiş” Kültürel Kökenin Yeniden Keşfi.  Toplum Bilim (17), 73-83. (Kontrol No: 1198969)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

FIRAT DERYA (2013).  1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekânları.  Bellek ve Kültür” başlıklı VII. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, (Kontrol No: 1198138)

Derya Fırat, Hande Topaloğlu (2012).  Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84).   III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, (Kontrol No: 1198655)

Derya Fırat, Tuba Emiroğlu (2014).  Gezi Kuşağı mı? Dediniz.  Gezi Parkı Direnişi Sempozyumu: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına, (Kontrol No: 1198746)

FIRAT DERYA (2014).  Foucault ve Kapatılma Mekanları.  Foucault Kolokyum, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Kontrol No: 1198772)

Derya Fırat, Öndercan Muti (2011).  Darbenin Hafıza Mekanları.  Kolektif Belleğin İzinde : Sokak ve Toplumsal Hareketler Kolokyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, (Kontrol No: 1198307)

Raporlar:

Derya Fırat, Barış Şannan 2014. Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Ocak-Nisan 2014 Raporu. Hrant Dink Vakfı, nefretsoylemi.org

Öndercan Muti

Yayınlar / Publications

2013. ‘Bir Sırma Kemerdir Suya Baksam… Tepenin Ardı ve Hakikat’ (The Other Side Of The Hill And The Truth) Yeni Film Cinema Journal. 29: 25-32.

2014. with Derya Fırat. ‘Darbenin Hafıza Mekanları’. (Spaces of Memory of the Coup) In. Sokağın Belleği: 1 Mayıs 1977’den Gezi Direnişi’ne Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı. (The Memory of the Street: Social Movements and and Urban Space from May 1st 1977 to Gezi Resistance) Derya Fırat (ed.) Dipnot. Ankara.

2014. with Hande Topaloğlu. ‘12 Eylül Hapishanelerinde Gündelik Hayat’ (Daily Life in the Prisons of September 12th Military Coup Era). Teorik Bakış. 4: 67-83

2014. with Derya Fırat. ‘Traces of Past’. On Personal Exhibition of Gülçin Aksoy ‘Duble Hikaye’ (Double Story). Depo Art Center. Istanbul

2015. ‘”Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar”: 19 Ocak kuşağı ve bellek talepleri’ (‘”Gençler birçok şeyi yazıyorlar. Kendilerine roller, bir slogan belirliyorlar”: The Generation of 19th January and their Memory Demands). Toplum ve Bilim. 132: 150-161

2015. ‘“Boy boy fotoğraf çekip gidiyorsunuz, söylediklerimizden bir satır yazmıyorsunuz!” Kimlik ve Öz Tartışmalarına Bir Bakış (“Boy boy fotoğraf çekip gidiyorsunuz, söylediklerimizden bir satır yazmıyorsunuz!”: A Glance at the Discussions on Identity and Essence). GOR Dergi. 2

Çeviriler/ Translations

2014. Denis O’Hearn. ‘Hücre Tecridi ve Mahpus Direnişi’ (Cellular Isolation and Prison Resistance: Britain/Ireland, the United States, and Turkey) trans. Öndercan Muti. Teorik Bakış. 4: 85-106

2015. Jean Amry. Diyalektik Jargonu (Jargon der Dialektik). trans. Öndercan Muti. Duvar Dergisi. 20

Konferans Bildirileri / Conference Papers

2010. with Derya Fırat etc. ‘Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül’ (A study of Collective Memory: September 12th). Karaburun Science Congrees/ Izmir-Turkey

2010. ‘Ses ve Boşluk: Baskı Ortamında Daimon’ (Sound and Void: Daimon Under Suppression). Bilge Karasu’yu Okumak (Reading Bilge Karasu) at Mimar Sinan University / Istanbul-Turkey

2011. with Derya Fırat. ‘Darbenin Hafıza Mekanları’ (Spaces of Memory of the Coup). Kolektif Belleğin İzinde Sokak ve Toplumsal Hareketler (In trace of Collective Memory: Street and Social Movements) at Mimar Sinan University/ Istanbul-Turkey

2011. ‘Urban Middle-Class Youth from Big Cities in Turkey: The ‘New Bohemians’ and the ‘New Nihilists’. Second International Conference of Young Urban Researchers (European Sociological Association)/ Geneva-Switzerland

2013. ‘Bellek Talepleri ve Geçmişle Yüzleşme Bağlamında Hakikat Rejiminin Yeniden Kuruluşu: Türkiye Örneği’. (Demands of Memory and the Re-establishment of the Truth Regime in Context of Confrontation) Historical Events and Collective Memory Congress at Bilkent University/ Ankara-Istanbul

2014. ‘Gezi ve 19 Ocak Kuşağı’ (Gezi Parkı and the Generation of January 19th). Gezi Parkı Direnişi: Ortak Alan Mücadelesinden Yeni Mücadele Alanlarına (Gezi Parkı Resistance: From the Struggle for the Common Spaces to New Spaces of Struggle) at Mimar Sinan University/ Istanbul-Turkey

Araştırma Ekibimiz / Research Team

Derya FIRAT, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 1998-1999’da Université de Paris IX Dauphine’nde, Siyaset Bilimi Master’ını ve 1999’da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)-Paris’de Sosyoloji Master’ını tamamladı. 2005 yılında EHESS’de, Sosyoloji alanında doktora tezini savundu. Kolektif bellek, kültürel üretim alanları, gençlik sosyoloji, göç sosyolojisi, tarihsel olay ve kuşak ilişkisi, yaşam stilleri konularında çalışan  Derya Fırat, 2006’dan beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği’nin (BEKS) ve MSGSÜ Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin kurucularındandır. Şu ana kadar yönettiği saha çalışmaları arasında, “Fransa’da Türkiyeli Göçmenler”, “Büyük Kentlerde Yaşayan Orta Sınıf Kökenli Eğitimli Gençlik ve Geliştirdikleri Yeni Yaşam Biçimleri” ve “Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül” bulunmaktadır. Ayrıca Barış Şannan ile birlikte Hrant Dink Vakfı bünyesindeki Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi başlıklı çalışmada Ermenilere yönelik nefret söylemi üzerine bir rapor hazırlamıştır.

Yayınları için tıklayınız.

Derya FIRAT, is graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Sociology in 1995. She completed her MA in Political Sciences in Université de Paris IX Dauphine in 1999 and also in Sociology in Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales (EHESS) on the same year. She has completed her PhD in EHESS in 2005. Since 2006, she is professor in Mimar Sinan Fine Arts University and also one of the founders of the Association for the Study of Sociology of Memory and Culture (BEKS). Her research areas include collective memory, cultural production areas, sociology of youth, sociology of migration, relation between historical event and generation, and lifestyles. She has directed the field studies entitled “Turkish Immigrants in France”, “Middle Class Backgrounded Youth of Big-city Areas and Their New Life Style”, and “A Study of Collective Memory: September 12”. Furthermore, along with Barış Şannan, she has prepared a report on the hate speech towards Armenians as a part of the Hrant Dink Foundation project of Hate Speech in Media.


Barış ŞANNAN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Bloomberg BusinessWeek dergisinde haberci ve editör olarak çalıştı. Halen Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği’nde (BEKS) araştırmacı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Araştırma alanları Türkiye Kürdistanı’nda bellek; Ermeni Soykırımı (Hrant Dink vakfı için son olarak Ermenilere dönük nefret söylemi üzerine bir raporu kaleme alanlar arasındadır); Türkiye’de orta sınıflar (halihazırda orta sınıfların hayat tarzı üzerine bir araştırma sürdürmektedir). Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktorasuna devam ediyor. Evli ve bir çocuk babası.

Barış ŞANNAN was graduated from Mimar Sinan Fine Arts University, Department of Sociology. He worked as a journalist at Bloomberg BusinessWeek Turkey and is currently researcher at BEKS (Association for the Study and Memory of Culture). His research areas are recent Kurdish memory in connection with conflicts in the southeast of Turkey; Armenian Genocide (he co-authered a report on hate speech againt Armenians in Turkey for Hrant Dink Foundation); middle-classes in Turkey (currently conducting a research on the middle classes’ life styles for Tubitak (Scientific and Technological Research Council of Turkey). He countinues his PhD studies at Mimar Sinan University. He is married with one child.


Öndercan MUTİ, 2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden ‘Aristoteles’in Doğa Felsefesinde Devinim ve Devinmeyen Devindirici’ başlıklı tezle mezun oldu. 2012 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Anabilim Dalı’nda ‘Sosyal-İktisadi Uzayın Estetik Deneyimi: Georg Simmel’in Kuramında Mübadele ve Değer’ tez çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Doktora eğitimine aynı bölümde devam etmektedir. 2010 yılında kurulan BEKS (Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği)’in kurucularındandır.

Yayınları için tıklayınız.

Öndercan MUTİ is a PhD student at Mimar Sinan University Sociology Department. He holds a bachelor degree from in Philosophy (Yeditepe University). During his master’s studies at Mimar Sinan University Sociology Department, he participated in several research projects with BEKS, including a research on the collective memory of the last military coup in Turkey with the title of ‘September 12th, Never Again’. Recently, he published a paper on the effect of the murder of Hrant Dink on political engagement of young Armenian generation in Turkey. At the moment, he is conducting a lifestyle research on the middle classes in Turkey, with a research group at BEKS.


Öykü GÜRPINAR, Lisans derecesini İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini de MSGSÜ Sosyoloji Bölümü’nden aldı. “Türkiye’de Ermeni Olmak: Son Yüzyılda Papazyan Ailesi Üzerine Bir Mikrotarih Çalışması” başlıklı tez çalışması çerçevesinde Türkiye’de Ermeni olma deneyimini araştırdı. MSGSÜ BAP birimince desteklenen ve Doç. Dr. Şükrü Aslan ile Doç. Dr. Sibel Yardımcı yürütücülüğündeki “Türkiye’nin Etnik Coğrafyası” başlıklı projede araştırmacı olarak görev yaptı. “Anadolu’nun Yitirilen Belleği: 1915’den Günümüze Erzincan’ın “Pokr Armıdan” Köyü Üzerine Bir Monografi Çalışması” projesiyle Hrant Dink Vakfı Tarih ve Teşvik Fonu’na layık görüldü. Halen MSGSÜ Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisidir.

Yayınları için tıklayınız.

Öykü GÜRPINAR is graduated from Istanbul Technical University Department of Urban Planning and completed her MA in Mimar Sinan University Department of Sociology. Within the framework of her thesis, which focused on the experiences of an Armenian family from 1915 to present, she studied the experience of being an Armenian in Turkey. Besides, she worked as a project assistant for the scientific research project “Ethnic Geography of Turkey” conducted by Assoc. Prof. Şükrü Aslan and Assoc. Prof. Sibel Yardımcı. She also put on a research entitled “The Lost Memory of Anatolia: A Monographic Study on Erzincan’s Pokr Armıdan (Küçük Armutlu) Village from 1915 to Present” funded by the Hrant Dink Foundation the History and Memory Research Fund. Started her PhD in MSGSU Department of Sociology, she continues her studies on the representations of the Armenian Genocide in literature, cinema, and contemporary art.


Fatma ÖZKAYA, Lisans derecesini Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden aldı. Kendi alan çalışmaları çerçevesinde Ermenistanla ilgili çalışmaya başlayan Fatma, çeşitli STK’lardaki gönüllülük faaliyetleriyle de ‘insan hakları’, ‘demokrasi’, ‘özgürlük’ gibi konularda, kendi içinde farklı anlayışlar ve sıçramalar gerçekleştirdi. Mezuniyet sonrası Avrupa Gönüllü Hizmeti Programıyla, dört ay Ermenistan’da bulunduktan sonra, Türkiye’ye dönüp, burada çeşitli işlerde çalışan Fatma, eğitimini halen MSGSÜ Sosyoloji bölümünde yüksek lisans öğrencisi olarak sürdürmektedir.

Fatma ÖZKAYA has completed her university education in Konya, where she studied International Relations at Selçuk University. While she was still a university student, she became members to different NGOs such as Global Politikalar Derneği and Community Volunteers Foundation. After  graduation, she spent four months in Yerevan participating in a EVS project. She is currrently doing her MA at Mimar Sinan University, Department of Sociology. Her thesis is about the 4th generation of Armenian youth and will have completed it in September, 2015.


Tuba Emiroğlu 2007 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden Mezun Oldu. 2012 yılında ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Anabilim Dalı’nı “İstanbul’da Yeni Toplumsal Hareketler Alanı ve Militan Güzergahları” başlıklı tez çalışmasıyla tamamladı. Doktora eğitimine aynı bölümde devam etmektedir. 2010 yılında kurulan BEKS (Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği)’in kurucularındandır. BEKS yanı sıra farklı sivil toplum örgütü ve projede yer alan Emiroğlu’nun siyasal kültür ve siyasal tarih, toplumsal hareketler, toplumsal cinsiyet, bellek sosyolojisi, sözlü tarih, gençlik sosyolojisi, belgesel sinema ve görsel sosyoloji kültürel çalışmalar alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Yayınları için tıklayınız.

Tuba Emiroğlu is a PhD student at Mimar Sinan University Sociology Department. She holds a MA Degree from same department and a bachelor degree from in Political Science and Public Management department at Ankara University Political Science Faculty. She is a Charter Member of BEKS and also she participated in several research projects with BEKS. She is also work with several NGOs and projets with the different field of studies such as political culture and history, oral history, social movements, gender, youth, memory and visual socioloies.

PLANLAMA KAVRAMLARI ATÖLYESİ

Mekansal planlama, yaşama alanlarımıza yapılan müdahalelerin gün yüzüne çıktığı ve elle tutulur hale geldiği alanlardan birisi. Bu alana müdahale ise planlamanın teknik terimlerle ve kavramlarla yoğrulmuş dili nedeniyle, bu dile hakim olmayanlarımızca güç olabilmekte.

Akademik ve teknik terimlerle yüklü hantal ve topluma uzak bir dil yerine, yaşayan ve canlı bir dili hep beraber oluşturmak niyetimiz. Bu nedenle teknik terimlerin ve kavramların arkasına gizlenmiş olan planlama alanının özünü hep birlikte kavrayabilmek için ve müdahale etmek, söz söylemek ve harekete geçebilmek için hepinizi ‘Planlama Kavramları Atölyesi’ne katılmaya, birlikte öğrenmeye, tartışmaya, katkı sunmaya davet ediyoruz.

İMECE-Toplumun Şehircilik Hareketi

Tarih: 15 Ekim 2011

Saat: 13:30

Yer: BEKS (Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği)

Adres: İstiklal Caddesi No: 116 Danışman Geçidi Han Çıkmazı Sokak No:1 Beyoğlu

Tarif: Galatasaray Lisesi’nden Tünel tarafına yürürken sağda Hazzopulo Han’ın (Danışman Geçidi) içinde Çaycı Mustafa’nın karşısı

Middle Class Backgrounded Youth of Big-city Areas and Their New Life Style

Although studies concerning “youth” in sociology literature have been existing till the beginning of the institution of the discipline, after 80s, multi-dimensional and interdisciplinary analyses prescinding the case from “education sociology” which was primarily dealing with this fraction of society as a social problem.  This had pioneered to the institutionalization of “youth sociology” as a sub-discipline of sociology through the world. It is a fact, attested by social scientist, that in modern societies the life period what is called “youth” has extended. As is the case in mostly world cities, young people in big cities in Turkey postpone also entering mature life, leave their families and build their own lives considerably late, belatedly delve into a working life that would provide them a stable status, and marry at a later age. Furthermore, the unemployment increase is also affecting the youth. Although educated young people have elevated labor force participation rates, they are facing unemployment issues. In Turkey, the rise of “qualified people” unable to balance the rise of employment, is bringing forth the impairment of diplomas., forcing young people to continue in education period for a much longer time to obtain a higher academic level and on the other hand, conducing to a disappointment as they couldn’t reach committed positions.  Nowadays not engaging oneself with ultimate decisions concerning future, not taking responsibilities, taking roots into temporariness have come to define educated, middle class backgrounded and urban youth in particular. It is a fact that the conception of “establishment” has been transformed to an “establishment on the temporality” for educated, middle class backgrounded and urban youth. The extension of the passage to the mature life has created the opportunity for the youth to criticize and to reinterpret the values of mature society. In this process, youth culture has evolved into a “new life style” comprising the extended youth instead of being a conventionally defined phase lived, produced and consumed by high school and university youth. Our research will focus on issues influencing the emergence of this new life style peculiar to urban middle class backgrounded youth in specific such as prolongation of education process, postponing of marriage, passage to working life, separation from the family house, and military service. Besides those factors generating the fact in question, the research will analyze and try to bring theoretical explanations to the scope, effects on the cultural and the political as well as the features affecting existing social relations of the transformation as a whole. The scope of the communication forms and dimensions of the use of technology amongst youth affecting the process are as well included in the research. Besides a general examination of forms of perception of social reality and meanings attributed to this reality by the younsgters, their future plans, forms of self recognition and values, this new life style will be analyzed on three areas, namely, “cultural and everyday practices constructing the style”, “the new conception of family, friendship, sexual relations”, and “new forms of political activism”.

The number of researches concerning youth conducted in social sciences in Turkey can not be assumed sufficient. In addition, significant amount of researches conducted so far are either descriptive. This fact caused to a lack of contribution to the world literature and to some difficulties of institutionalization of “youth sociology” as a sub-category of sociology in Turkey. This project aims to bridge this gap and anticipates a multi-dimensional sociological analysis and theoretical contribution to the field of youth sociology by employing and developing conceptual instruments.

In terms of methodology, the distinctiveness of this research stems from aiming at the employment of qualitative techniques such as in-depth interview, focus groups, and participant observation in field research and the employment of statistical data in order to explicate social transformations affecting the research object. Moreover, the project aims at supporting the mechanisms of decision-making on each scale that determine social and cultural policies concerning the youth with its expected outcome.

Youth, Sociology of Youth, Subculture, New Lifestyles, New Forms of Political Activism, Cultural Practices.

Changing Middle Class and New Life Syles

Start date: Ekim 2013
End date: Ekim 2015
Supporters: Tübitak

Beginning with the 1960s, social scientists have observed the emergence of a “new middle class’ in western societies. In Turkey, the composition of the middle class began to change from the 1980s onwards and a ‘new middle class’ emerged throughout the 1990s. But the interest of Turkish social scientists in the topic has been relatively low. Contemporary studies have attested to the significance of the changing demographic composition in Turkey with its young population and to the growing importance of the middle classes relative to the wider society in our fast-transforming country. Entitled “Changing Middle Class and New Life Styles” our proposed project aims at contributing to this important field of study on middle classes.

Existing scholarship on middle classes usually focus on the profiling of the middle classes and conduct quantitative research, hence produce mainly descriptive studies. Data obtained by means of quantitative research techniques result in analytical categories which do not correspond well to real life cases. This project aims at attaining an analytically solid analysis by means of research conducted using qualitative methods and by designing a two-staged modeling which will rely upon data gathered from fieldwork, which will better reflect contemporary realities of the middle classes in Turkey. Taking Pierre Bourdieu’s theory of habitus and recent studies of lifestyles by German social scientists, fieldwork for this project will concentrate upon the following fields of scholarly inquiry: the construction of kinship and social relations; cultural practices and aesthetic sensibilities; consumption practices, use of technology and means of differentiation; religious beliefs, practices and ethnic leanings; political participation, assessments and attitudes; future dreams and expectations. We aim to see whether there are changes in the life styles in the new middle classes corresponding to the changes in middle class compositions during the last 20 years of social transformation.

This project will provide a multi-dimensional sociological analysis and conceptual contribution to studies of middle classes with the help of analytical tools that it will design and put to use. This study will generate unique and original conceptualizations and classifications that properly reflect contemporary social realities. Its results will lead to acceptable generalizations. Researchers will use a broad range of techniques such as in-depth interviews, focus group interviews, participant observation and discourse analysis; and statistical data will also be included. Data gathered from fieldwork will be analyzed by means of correspondence analysis. Thus, we will try to demonstrate life styles specific to new middle classes in Turkey. The results of this research will be beneficial to decision and policymakers at all levels in their making of social and economic policies.

Keywords: Middle Class – New Middle Class – Lifestyle –Correspondence Analysis – Pierre Bourdieu

Life in a “State of Exception”: Kurdish Memories of Southeastern Turkey in the 1990s

The “State of Exception” (in Turkish, Olağanüstü Hal-OHAL) was imposed in 1987 and lasted until 2002. It targeted the Kurdish regions of Turkey, including rural areas/villages and the cities of Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli, and Van. The “state of exception” was a regime in which the state apparatus, specifically the police and military, could not be legally questioned and state representatives as “super mayors” were protected by special anti-terrorism legislation (in the tradition of, but arguably even exceeding, those of South Africa and Northern Ireland). Thus, they took their decisions with total impunity, outside of the normal legal or human rights conventions. Most of these operations were undertaken by “persons unkown” and were, as a rule, publicly denied. It is for this reason that a project to reconstruct the memories of those who suffered during this period is absolutely essential.

According to official numbers (which may well be underestimates) 3,428 villages were forcibly evacuated, creating a flood of people heading towards cities like Diyarbakir, Mersin, Istanbul, and Izmir. Whole villages, livestock and surrounding fields were destroyed by fire, in the presence of their inhabitants, who were then forced to flee. Almost 17,500 people were “disappeared” – most were killed and their bodies have not been recovered or returned. Their murderers were unidentified and have not yet been brought to justice. No-one was judged for these operations. Although some military figures are now under arrest for these activities, the “state of exception” with its special anti-terrorism acts justified every unlawful operation at the time.

Even though the OHAL regime was officially ended in May 2002, key elements of the legal apparatus that was developed during that long period still exist and are still in operation. Since April 2009, thousands of mainly Kurdish activists and politicians have been imprisoned. There was even a surge in the numbers arrested toward the end of 2011, including Turkish journalists and academics from non-Kurdish regions, including Istanbul. This indicates that the “state of exception” continues in some form or another even today in the Kurdish regions of Turkey.

The special regime that was implemented in Southeastern Turkey from 1987 to 2002 is known as Olağanüstü Hal (OHAL), roughly translated as “State of Exception”. The consequences of OHAL are still visible in the region and there is a strong perception in the southeast of Turkey that it is in effect even today. OHAL was a military rule administered by civil authorities. The regime resulted in many human rights violations including extrajudicial killings, torture, destruction of villages, forced migration, forced conscription into paramilitary groups (koruculuk sistemi), etc.

The purpose of our project is to reveal the consequences of the OHAL regime on the Kurdish people, to make public the human rights violations to which they were subjected, and to disseminate their collective memories of the OHAL regime. The experiences of places like South Africa, Northern Ireland, and Guatemala demonstrate that it is necessary to confront the past for a reconciliation process to play its part in regional conflict resolution. We believe that the successful completion of this project will contribute to such a reconciliation process in the Kurdish regions of Turkey.

The 60 in-depth interviews we will conduct in the field will give a detailed account of the OHAL regime. We will conduct 30 interviews in Diyarbakır, 15 in Mardin, 15 in Mersin, 10 in Tunceli. These are the cities that were either ruled under OHAL regime or received considerable amounts of rural people who were forced to migrate as a result of persecution.  We decided to use the following parameters to analyse the OHAL regime:

 1. Living in OHAL

-Reaction to OHAL; silence, victimhood, fear, hopelessness, flight and political involvement

-Youth; growing up under the violence of OHAL, cultural assimilation (Turkification of Kurds), forced schooling in Regional Boarding Schools (YİBOs)

-Political socialization of the OHAL generations

-Common feelings in OHAL; new forms of solidarity, new social values, and re-organisation of everyday life.

 1. Memories of Violence

– Extrajudicial killings in Kurdish collective memory and commemorations

– Discovery of mass graves

– Memory of deserted villages

– Memory of “OHAL children”

– Women’s memory, “Saturday Mothers” and the disappeared in Turkey

– Transmission of OHAL experience from one generation to another

 1. A traumatised people

– The experience of collective trauma and associated individual traumas

– Post-traumatic stress disorders

– Lack of security; definition of security and traumatic effects of “state security”

 -Uninterrupted trauma; the trauma of forced migration, new city life, adaptation, poverty, etc.

– Fear of constant surveillance, criminalisation of victims

– Stigmatisation of Kurdish people as “dangerous citizens”

 1. In search of truth

– Coming to terms with the OHAL regime

– Reckoning with the past

– Creating conditions for peace and reconciliation

– The possibility of constructing truth commissions