5-7 Eylül 2013 7. Kültür Araştırmaları Derneği sempozyumu “Bellek ve Kültür” kapsamında Tarihsel Olay ve Kolektif Bellek / Historical Events and Collective Memory oturumu

 • 1980 Askeri Darbesinin Bellek Mekânları Derya Fırat (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Türkiye’de 78 Kuşağı ve “Kuşak Bellek” Kavramı Tuba Emiroğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Bellek Çalışmalarında Görsel Materyal Kullanımı: Nesnelliğe karşı Öznelerarasılık Hande Topaloğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Sürgünlük, Belleğin Toplumsal Çerçeveleri ve Yeni Aidiyetsizlik: İsviçre’deki Genç Kürt Mülteciler Yudum Şit (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Bellek Talepleri ve Geçmişle Yüzleşme Bağlamında Hakikat Rejiminin Yeniden Kuruluşu: Türkiye Örneği Öndercan Muti (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • Toplumsal Bellekte Değişen Askerlik İmgeleri Bekir Düzcan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
 • “Ehemiyetli Olay”, Gidenler ve Kalanlar Üzerine Bir Kolektif Bellek Çalışması Betül Tansel (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Program için tıklayınız.

15-16 Ekim 2011 “Hakikat Komisyonları: Dünya Deneyimleri ve Türkiye” toplantısı

Hakikat Komisyonları, ağır insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği savaş, soykırım ve diktatörlük dönemlerinden sonra demokrasiye geçiş süreçlerinde hayata geçirilen mekanizmalardan birisi. Temel hedefleri toplumun hakikatleri öğrenmesi, yapısal reformların hayata geçmesi, adaletin tesisi, mağduriyetlerin onarımı ve toplumsal mutabakatın sağlanması olan hakikat komisyonları şimdiye kadar dünyanın farklı yerlerinde belirli süreler için faaliyet yürüttü.

15-16 Ekim 2011 tarihlerinde hayata geçirdiğimiz “Hakikat Komisyonları: Dünya Deneyimleri ve Türkiye” toplantısıyla dünyanın farklı yerlerindeki hakikat komisyonu deneyimlerini paylaşmayı ve Türkiye’deki hakikat arayışı üzerine bir tartışma yürütmeyi hedefledik. ABD, Güney Afrika, Peru ve Sırbistan’dan gelen ve Türkiyeli uzmanların sunumlar gerçekleştirdiği toplantıya sivil toplum temsilcileri, milletvekilleri, aktivistler, akademisyenler, gazeteciler ve sanatçılar katıldı.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

15-16 Eylül 2012 “Kolektif Bellek Ve Toplumsal Travma 12 Eylül’den Ohal’e İstisna Halinde Yaşamak” Oturumu, III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, “Toplumsal Travma”, Diyarbakır

 • Derya Fırat ve Hande Topaloğlu: Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84)
 • Öndercan Muti ve Hande Topaloğlu: Diyarbakır Cezaevi’nden Ohal’e: İstisna Halinin Yaygınlaşması /Kampın Dışarıya Taşması
 • Yusuf Uygar: Şiddet ve Adalet Ekseninde 1990’larda Güney Doğu’da Hukuk İhlalleriSerhat Arslan: Yatılı İlköğretim Bölge Okulları: Kültürel Asimilasyon ve
 • Belleğin İşlenmesi Neval Tan: Kürt Çocuklarının Siyasi Eylemlilikleri ve Öznelliğin Kurulumu
 • Yudum Şit: 2000’li Yıllarda Kürt Üniversite Öğrencilerinin Siyasi Mülteci Olarak İsviçre’ye Gidişleri Ve Yeni
 • Aidiyetsizlikleri
 • Bermal Küçük: Süregiden Toplumsal Travma ve Saha Çalışmasının Zorlukları
 • Barış Şannan: Geçmişle Yüzleşme Bağlamında Hakikat Rejiminin Kuruluşu: Türkiye Örneği
 • Moderatör: Baran Gürsel

Program için tıklayınız.

23 Eylül 2011 “Yüzleşme-12 Eylül‘den Günümüze, İşkence, Savaş ve Travma”, Sunum: MEZOPOTAMYA SOSYAL FORUMU, Diyarbakır

Bu sunum kapsamında, Bellek ve Kültür Sosyolojisi Derneği’nden (BEKS) Tuba Emiroğlu ve Derya Fırat, geçmişle hesaplaşmak ve yüzleşmek için yaptıkları çalışmaları slaytlar eşliğinde anlattı. 12 Eylül’e ilişkin sayısal bilanço veren Emiroğlu ve Fırat 1977 ve 1982 yılları arasında yayınlanan gazetelerden derledikleri haberlerle çıkardıkları gazeteyi de dinleyicilerle paylaştı.

Haberin tamamı için tıklayınız.

9 Nisan 2011 ‘Darbe Belleğinin İzinde: 12 Eylül ile Yüzleşme’ Sunum ve Tartışma / Tütün Deposu

Bu başlık altında Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği olarak sürdürmekte olduğumuz ‘Bir Kolektif Bellek Çalışması: 12 Eylül’ isimli araştırmamızı paylaşmak istiyoruz. Söz konusu araştırma 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden geçen 30 yılın ardından geçmişle hesaplaşma ve geçmişin işlenmesi sürecine katkı sunmayı hedefleyen sosyolojik bir çalışmadır. 12 Eylül 1980 darbesinin, öncesi ve sonrasıyla, gerek Türkiye’nin ortak toplumsal belleğindeki yerini, gerekse farklı kolektif bellek grupları için farklı anlamlarını ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmamız, şimdiye kadar hem tarih yazımında hem de toplumsal süreçlerde dışarıda bırakılan kişisel tanıklıklara başvurarak tüm toplumu kesen bu travmatik tarihsel olayın ardından hakiki bir toplumsal hesaplaşmanın nasıl, hangi biçimlerde ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğini sorgulamaktadır.

16 Şubat 2011 ‘1980 Darbesinin Hafıza Mekânları/ Les lieux de la mémoire du coup d’État de 1980’ / IFEA

Derya Fırat (Mimar Sinan Üniversitesi), Melike Işık Durmaz (Doktora öğrencisi), Sevda Darıcıoğlu (Master öğrencisi)
“Les lieux de mémoire du coup d’État de 1980”

Seminer: “Bellek ve kentsel hareketlilik “
16 Şubat Çarşamba, saat 18:00’da,
Üç konuşmacı da Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği’nin kurucularıdır.
“1980 Darbesinin belleğe kazınan yerleri”.
Sunum dili Fransızca’dır.

Fransızca sunumu izlemek için tıklayınız.

For the French presentation please click.